Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

3. Literatura v období přemyslovském a lucemburském


Středověké satiry
Žákovské poezie
- tvořili je vysokoškolští studenti
- drobné satiry, popěvky, ve kterých napadají šlechtu, duchovenstvo, líčí svůj
chudý studentský život
- satiry mají formu dialogu

-„Píseň veselé chudiny“ – charakterizují sami sebe, že jsou chudí, ale veselí, nemají peníze na oblečení a na to jít do hospody, a proto musí žebrat
- „Podkoní a žák“ – srovnání žáka s panském sluhou, hádají se o tom, kdo z nich se má lépe, výsledkem sporu je, že se oba mají špatně
- „Svár vody s vínem“ – hádka o to, co je lepší

Hradecký rukopis“ - má 3 části, autor je neznámý
1. část – Satiry o řemeslnících a konšelích- autor kritizuje nepoctivost a
špatnou práci některých řemeslníků
2. část – Desatero kázání boží – kritizuje církev a kláštery
3. část – Bajka o lišce a džbánu
- výsměšné dílo, které kritizuje nedostatky


Světské drama
Postupně dochází k zesvětlování náboženských látek, tzn. Díla nevznikají v kostelech, ale hrají se na tržnicích, hospodách,… -- vzniká světské drama.

pol. 14. století – vzniká první světské drama „Mastičkář
- vychází z pověsti o 3 Mariích, které přichází na středověké tržiště nakoupit vonné mastě, kterými chtěli pomazat Kristovo tělo.
- Mastičkář, který nabízí na trhu své mastě, je podvodník, protože mastě nemají léčebný účinek.

Próza
Filozofické dílo: „Tkadleček“ – filozofické úvahy o životě a smrti a o svobodě
lidského jednání.
Milostné písně (= svítáníčka) – motiv loučení, opěvují zbožňovanou ženu, smutné
básně
-píseň „Jměj se dobřě, srdečko“ (Sratilať jsem milého) –
lidová milostná píseň, která vyjadřuje smutek nad ztrátou svého
milého, neustálou vzpomínku
- „Závišova píseň“ – nejvyspělejší píseň ve středověké lyrice, není
to píseň lidová, ale umělá, autorem je Záviš ze Zap

Rytířské eposy – dobrodružné příběhy s milostnými zápletkami
- „Epos Tristram a Isolda“
- „Trojanská kronika“ – česká nejstarší kniha v Plzni

Epos „Alexandreis“ (Alexandreida) – český veršovaný epos ze 14. století
- autor je neznámý
- epos vypráví o Alexandru Velikém, o jeho dětství, přípravě k úkolům panovníka a vojevůdce, o jeho výbojích až k jeho smrti
- Alexandr Veliký představuje českého krále Přemysla Otakara II.

Legendy
Navazují na starší tradici ale mají beletristický ráz.
Neslouží jen k náboženskému účelu ale i jako zábavná četba.
- „Legenda o sv. Kateřině“ – náročnější , sv. Kateřina obětuje lásku ke
Kristu
- „Legenda o sv. Prokopu“ – Prokop vyhání čerty, paralela


V 13. až 15. století dochází k vrcholnému feudalismu, rozvoji měst a společnosti.
Panovník Karel IV. – za jeho vlády byla Praha kulturním střediskem střední Evropy.
- založil Karlovu univerzitu r.1348
- nechal postavit Karlův most, Karlštejn, Kašperk, nechal vybudovat Nové město v Praze
- pod vlivem univerzity se začíná rozvíjet nauková literatura, Karel IV. vzdělání propagoval
- napsal životopis „Vita Caroli“ (Život Karlův) – latinský

Dalimilova kronika“ – vznikla ve 14. století
= nejstarší česky psaná kronika, veršovaná, autor je neznámý
- zachycuje české dějiny od Praotce Čecha do r. 1314
- vychází z Kosmovy kroniky, není historicky zcela přesná, ale je silně vlastenecky zaměřená!
- úryvek:
Chci žít s českou selkou skrovnou
Spíš než s němkou císařovnou.
Pouto krve vždy je silné,
Němka k čechům sotva přilne!
10.10.2008 16:28:44 | Autor: petaKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se