Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

Stanislav Kostka Neumann - Kniha lesů vod a strání


Vydala a vytiskla r. 1950 Svoboda v Praze. Básně roku 1905 až 1913. Kniha obsahuje
63 básniček.

Vstupní modlitba
Oslavuje naši zemi („buď svato jméno tvé všem lidem po vše časy“), chce abychom vybudovali průmysl a zemědělství, abychom měli z čeho žít, potřebujeme sílu do života. Prosí zemi o odpuštění za vinu, kterou jsme nevědomky spáchali manipulací. Lidé chtějí poznat matku zemi a její krásy.

Ocůny
Důležitý motiv přírody, tajemnost přírody („jak zakletý zámek tichá je řeka“).
Přichází podzim, příroda pociťuje úlevu („do rosy klidně složila hlavu květina sluncem srpnovým zprahlá“).

Září
Oslavuje přírodu krásně zbarvenou, modré nebe, čerstvý zářijový vzduch. Přichází magické září, které promění krajinu v podzim („mění svou píseň zelení na píseň žlutí“). Vychutnává podzimní atmosféru přírody.

Tam, kde město počíná
Vystihuje střídání podzimu se zimou („jen zima přijde sem jak smilování nutné a hanbu ukryje v svém bílém sametu“), jak se příroda mění v zimě.

Se složenými vesly
Básník popisuje klid a samotu, sedí uprostřed rybníka na loďce a nepluje, popisuje okolní přírodu („vrbové pruty k olšové větvi chmelová liana vine“).
Objevuje se zde i zklamání z lidí, vyjadřuje svou samotu.

Doma
Doma je nám nejlépe, domov je štěstí, máme ho rádi i přes všechno zlé.
(„K zemi se navracíš. I když je chudá. Domů.“)
Musíme se naučit milovat svoji zemi, svou vlast, tam kde jsme se narodili, tam je nám nejlépe.

Vločky jdou
Popisuje krajinu, jak se připravuje na zimu, krajinu pod sněhem, čekání až zima přestane. Padání sněhu („se zemí se nebesa spojí sítí ledovou, země ztratí špinavá unavenou barvu svou“)


Prosté sloky
Básník miluje klidnou noční oblohu s hvězdami, chce pochopit tuto krásu uprostřed zimní noci.

Spánek únorový
Tato báseň na mě působí depresivně. Končí zima, příroda se vzpamatovává. Začíná pomalu jaro.

Jarní kvítí
Básník oslavuje jarní květiny (sedmikrásky, jaterníky, petrklíče, koniklece,..) Chtěl by je umět malovat. Květiny přirovnává ke svým milenkám, touží po nich, prožívá vášeň, šílenství.

Bouře
Popisuje první májovou bouři, první déšť, kroupy, zataženou oblohu.
(„Za kapkou kapka. A náhle země se s oblohou střetla, obloha ledový příval jí ve tvář divoce vmetla“)

Střevlíci
Básník miluje přírodu, popisuje svůj vztah, co prožívá, když se prochází lesní cestičkou. („Divím se srdcím šťavelu, hlemýžďům bez ulity, naslouchám ptákům, sbírám brouky, laskám se s kvítky a mám se za děcko“)
Na procházce potká dva střevlíky, přirovnává je ke své lásce, která ho opustila. Je smutný a jde bez cíle.

V seči
Básník pozoruje a poslouchá, co se děje v přírodě, ptáci zpívají mouchy bzučí. Tito broučci se ho nebojí, sedají mu na ruku, ale on jim nemůže nic dát, protože je obyčejným člověkem.

Ryba
Básník popisuje jak chytl rybu. Ryba je krásná, šupiny se jí lesknou, říká jí, jak zhyne, jak se na vzduchu udusí. Nakonec to ale nedokáže udělat a vrátí ji zpět do řeky se slovy „Život je přece příšerně krásný!“

Stesk na konci léta
Popisuje konec léta, konec srpna. Večery jsou už krátké. Zmiňuje i své zklamání, někomu příliš důvěřoval, nechal se poplést a je smutný.

Epilog
Konec léta a začátek podzimu, báseň plná symbolů.
„Vodopády zlatých lesů, šumí píseň jeseně, v údolí nám ještě zbyla, vlhká vůně po seně“
„Chtěl bych také – na chvíli jen – srdci, mozku dáti spát“ – chce zapomenout na všechno špatné a pocítit na chvíli úlevu a nemít starosti.

Názor:
Stanislav Kostka Neumann živě popisuje krásu přírody v každém ročním období. Střídají se 4 roční období, začíná se podzimem a končí se létem. Zachycuje proměny krajiny, oslavuje zvířata a rostliny. Vystihuje ve svých básních také smutek ze života, zklamání z lásky. Básně jsou plny prožitků.
Verše jsou prosté, bez zpěvnosti, ale s harmonií. Básník používá mnoho symbolů, metafor („rozbouřená písničkou vody“, „vodopády zlatých lesů“, atd.)
10.10.2008 16:36:09Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se