Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

František Ladislav Čelakovský - Ohlasy


Vydalo Státní nakladatelství dětské knihy v Praze 1954. Ilustroval Mikoláš Aleš.

Ohlas písní ruských
vznikl v čase národního obrození r. 1829, protože Rusové byli vzorem pro slovanské národy.
Sbírka obsahuje 26 básní, spíše epických než lyrických.
Těmito básněmi se Čelakovský snažil představit sílu a mohutnost Ruského národa, chtěl připomenout ruské tradice a minulost a také chtěl českému čtenáři přiblížit ruské umění.
Látku k básním čerpal z ruských „Bylin“, ale některé básně vytvořil vlastními představami v duchu lidové slovesnosti.
V epických básních se vyskytují bohatýři a oslava jejich vítězství, hlavní hrdinou je většinou mladík, který se v poslední chvíli objeví a vše zachrání.
Úvodní básní je Bohatýr Muromec a závěrečnou je Ilja Volžanín.
V lyrických básních se zabývá životem ruského lidu, mladých, láskou k rodičům nebo k domovu, lidové předlohy.

Bohatýr Muromec
Epická báseň, hlavním hrdinou je Ilja Muromec, nejslavnější a nejoblíbenější bohatýr, který po celý život bojoval proti nepřátelům vlasti. Tento hrdina mstí smrt dobrého mládence, kterého zákeřně ubili nepřátelé. V básni užívá rusismu (ruská slova), např. Sobaky tatarské
Jazykové prostředky:
- epizeuxis (A zpod lesa, lesa hustého)
- anafora (i bylo se Muromci čemu smáti
i bylo bohatýru takto mluviti)
- synekdocha (on nevyjíždí, on větrem letí)

Smrt Alexandra
Epická báseň, Alexandr I. Pavlovič zemřel na inspekční cestě v Taganrogu, byl to vladař mocného národa, vítěz nad Napoleonem. Vyjadřuje smutek ruského národa nad smrtí cara Alexandra. Alexandr líčí jako otce laskavého a dobrého.
Jazykové prostředky:
- epizeuxis (o noci, noci, černá noci)
- přirovnání (ona pláče – pláčem tiché řeky)

Romantická láska
Lyrická báseň, jinoch líčí ostrov, kam by se rád uchýlil se svou nevěstou
Jazykové prostředky:
- epizeuxis (mladé dívce, mladé Vasilevně
ty neplač, neplač, duše moje)

epanastrofa (Jak mu odpovídá sličné děvče
sličné děvče, mladá Vasilevna
epiteton (tvůj otec bude měsíc jasný,
a matka tvoje, teplé slunce)

Další básně např.: Rusové na Dunaji, Vězeň, Dvě srdíčka, Udobření, Svatební

Ohlas písní českých
Vznikl roku 1939, sbírka obsahuje 40 básní.
Básně jsou převážně lyrické, které se často zabývají životem českého lidu v 30. letech 19. století.
Chybějí tu básně hrdinské, jsou tu ale písně satirické a výsměšné zaměřené proti maloměšťákům.
Vyjadřuje obavy o osud vlasti a také vyjadřuje lásku, protože láska je smyslem života.
Českou poezii srovnává s Ruskem, přirovnává k lesíkům, říčkám, potokům.
Snaží se zobrazit lidské typy, např. českého sedláka.

Toman a lesní panna
Balada, odehrává se o svatojánské noci. Toman, který jede za sou milou, která se mezitím zasnoubí s jiným. Toman se dostane do svárů s lesní pannou, která se ho snaží zahubit.

Pocestný
Útočí proti vrchnosti, pánům, říká, že jsou věci ve kterých jsou si bohatí a chudí rovni.

Vrchní z Kozlova
Epická báseň, Vrchní z Kozlova si odváží milou. Báseň má satirický ráz.

Stasa čarodějnice
Stasa není ovšem skutečná čarodějnice, okouzluje svou krásnou všechny hochy. I pan správce před ní ztrácí svou důstojnost.
Jazykové prostředky:
- přirovnání (jak kuřátko po dešti schlípeně si chodí
- perifráze (otrávila jedem černých očí)

Pražská
Píseň se posmívá těm, kdo napodobují v řeči a chování způsoby vyšších společenských tříd.
Jazykové prostředky:
- refrén (slečinko spanilá, povězte co dělá….)
10.11.2008 23:59:49Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se