Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

6. Renesance v evropské a české literatuře


Renesance (14. – 16. století)
-umělecký sloh, který vznikl ve 14. století v Itálii
= znovuzrození antiky, renesance navazuje na antiku, odvrací se od života posmrtného k životu pozemskému, oslavuje člověka a jeho fyzickou krásu
- souvisí s rozvojem přírodních věd, rozvojem věd o člověku, astronomické jevy (G. Galiley, Mikoláš Koperník)
-synonymem pro renesanci je humanismus („humanus“ = lidský)
-renesance ve výtvarném umění: Leonardo Da Vinci, Michelangelo Bunaroti

Renesance v Itálii
Dante Alighieri
-byl velice vzdělaný, znal antickou i současnou literaturu, jeho tvorbu ovlivnil odchod do vyhnanství a smrt jeho milenky Beatrice
-napsal rozsáhlou báseň: „Božská komedie“ (Boccaccio jí dal název Božská)
- skládá se ze tří částí (peklo, očistec, ráj)
- vystupuje tu básník Dante, který zabloudil v lese. Šelmy, které ho pronásledují představují lidské hříchy – smyslnost, pýchu a lakotu.
- jeho průvodcem je Vergilius, římský básník, prochází s ním peklem, očistcem, ale do ráje nesmí. Tam se ho ujímá jeho zesnulá milenka Beatrice.
- znaky renesančních děl: posmrtný život, Vergilius – symbol antiky, láska

Francesco Petrarca
-jeho tvorbu ovlivnil život ve vyhnanství a setkání s ženou, kterou představuje jako Lauru.
-tvůrce sonetu (=znělky) – báseň, má pravidelnou skladbu, skládá se ze 14 veršů
-napsal: „Zpěvník“ (neboli „100 sonetů Lauře“)
- na rozdíl od Beatrice je Laura živá, roztomilá a skutečná žena, má své klady i své nedostatky
-napsal politické básně: „Má Itálie“

Giovanni Boccaccio
-žil ve Florencii, po vypuknutí moru utekl na venkov a tam napsal „Dekameron“ (soubor 100 novel)
- rámcová novela  v rámci se hovoří o morové epidemii
- 7 žen a 3 muži opustí Florencii, odejdou kvůli moru na venkov a krátí si chvíli vyprávěním příběhů
- knížka plná humoru, převažují tam milostné příběhy
- snaží se ukázat, že pozemský život má i své radostné stránky, není to jen příprava na smrt a posmrtný život.
- v jeho novelách vystupují postavy z všech vrstev společnosti: králové, mniši, kupci,…
- svými příběhy kritizuje mravy a život Itálie

Renesance ve Francii
Francois Villon
-vlastním jménem Francois Montcorbier
-o jeho životě napsala Jarmila Loukotová – „Navzdory básník zpívá“
-své jméno přijal od církevního hodnostáře, který se ho s jeho matkou ujal
-studoval na Universitě v Sorboně, vedl bohémský bouřlivý život
-Villon vytvořil francouzskou poezii – Villonská balada

Francois Rabelais
-napsal čtyřdílný satirický román : „Gargantua a Pantagruel“
- vypráví o historii královského rodu obrů, vysmívá se klášternímu životu, školství, nesmyslnému učení nazpaměť, lidské hlouposti a nepoctivosti

Renesance v Anglii
Goeffrey Chaucer
-napsal veršované povídky: „Canteburské povídky“
- forma povídek je ovlivněna Dekameronem
- vystupují měšťané, kteří konají pobožnou pouť a cestou si
vyprávějí příběhy

William Shakespeare
-narodil se ve Stratfordu nad Avonou
-měl 2 dcery a syna
-odešel do Londýna, kde se věnoval divadlu, vlastnil divadlo „The Globe“. Po jeho vyhoření se Shakespeare opět vrátil do Stratfordu, kde zemřel
-jeho díla: komedie: „Zkrocení zlé ženy“
„Kupec Benátský“
„Sen noci svatojánské“
„Mnoho povyku pro nic“
hry historické: „Jindřich VI.“
„Richard III.“
tragédie: „Romeo a Julie“
„Hamlet“
„Mackbeth“
„Othello“
„Král Lear“
„Romeo a Julie“ – Příběh se odehrává ve Veroně. Hlavní postavy jsou z nepřátelských rodů – Monteci a Kaprleti. Jednoho dne se v době Kapuletů koná ples, kde se Julie Kapuletová seznámí s Romeem Montekem. Navzájem si vyznají lásku a nechají se oddat Romeovým zpovědníkem, který je přesvědčen, že sňatek oba rody udobří. Julie si musí vzít veronského krále, vypije lahvičku, po které bude 48 hodin vypadat jako mrtvá. Romeo se dozví, že je Julie mrtvá, vypije jed. Julie se probudí, spatří Romea mrtvého a probodne se mečem.

„Hamlet“ – Hamletův otec je zavražděn svým bratrem Claudiem, který se stal už za jeho života milencem Hamletovy matky. Claudio toužil po moci, a také po smrti Hamleta se stal králem Dánska. Hamlet mladší nemůže unést ztrátu milovaného otce a je odhodlán najít skutečného vraha. Chce se pomstít, přesvědčit svou matku že jedná špatně a nastolit pořádek. Claudius zjistí, že Hamlet zná celou pravdu a snaží se, aby pravda nevyšla na jevo. Všichni hrdinové zemřou, ale každý jiným způsobem.Jediný Hamletův přítel Horatius přežije.

Renesance ve Španělsku
= „Zlatý věk španělské literatury“
Lope de Vega
-napsal hru: „Ovčí pramen“ (Fuente ovejuna)
-vesnice, která se vzbouří proti veliteli rytířského řádu, který neuznává svobodná práva vesnice, znásilňuje ženy,…Vesničané velitele zabijí, král chce vraha potrestat, ale vesničané se neprozradí, tak dostanou od krále milost

Miguel de Cervantes Saavedra
-napsal román: „Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha“
- hlavní hrdinou je Alfonzo Quijano, poblázněný četbou rytířských románů. Zvolá si dámu svého srdce Dulcineu. Má i svého koně. Don Quijote se vydává na cestu se svým sluhou Sanchou Panzou, výpravy jsou směšné, ale on si představuje, že skutečně bojuje se stádem ovcí, s větrnými mlýny,…
- působí směšně, je nazván „rytířem smutné podoby“, je to snílek, ale má čisté srdce a jde si za svým snem.

Humanismus v Čechách-čeští humanisté se orientují Itálii, vzorem antičtí spisovatelé
-Čechy byli pod vlivem Německa, život byl ovlivněn náboženstvím
-nevzniká zábavná, ale spíše nauková a vzdělávací literatura

Latinská tvorba:
Jan Campanus Vodňanský
-Zikmund Winter o něm napsal: „Mistr Kampanus“
-poměry českých zemí na počátku Třicetileté války
-Mistr Kampanus chtěl zachránit univerzitu, byl rektorem Karlovy university. Nepodařilo se mu to. Byl zklamán sám sebou – spáchal sebevraždu.
-přihlížel na popravu 27 českých pánů, vyhýbal se lidem

Eneas Sylvius Piccolomini – latinská kniha o čes. dějinách: „Česká historie“
Řehoř Hrubý z Jelení – přeložil do češtiny „Chvála bláznovství“
Jan z Rabštejna
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
Hynek z Poděbrad


Česká tvorba:
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
-všestranný humanista, prozaik, válečník a spisovatel
-narodil se na hradě Klenová u Klatov, oženil se s Evou Černínovou z Chudenic
-psal cestopisy: „Putování aneb cesta z království Českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále“
-v tomto cestopisu shrnul veškeré své zážitky z míst, která navštívil, podrobně líčí biblické příběhy, které souvisí s místy, která navštívil (Boží hrob – Palestina)
-pracoval na dvoře Rudolfa II, po bitvě na Bílé hoře byl popraven katem Mydlářem na Staroměstském náměstí

Jan Blahoslav
-historik, učitel, biskup Jednoty bratrské
-kniha: „Filipika proti misomusům“
- útočná řeč proti nepřátelům vzdělání (proti F. Makedonskému)
- vzdělání je pro člověka důležité, nevzdělanost je překážkou pokroku
-podílel se na zpěvníku: „Kancionál šamotský“ (zpěvník duchovních písní)
- vydal spis: „Muzika“ (o hudbě a zpěvu)
- sestavil: „Gramatika česká“ – usiluje o správnou a vytříbenou češtinu
- přeložil do češtiny Nový zákon, po jeho smrti učenci Jednoty bratrské
přeložili Bibli Kralickou.

Daniel Adam z Veleslavína
-vzdělaný, profesorem na univerzitě, tiskař a nakladatel
-zetěm J. Melantricha (= známý český nakladatel)
-jeho „veleslavínská čeština“ je základem spisovné češtiny
-vydával spisy, zábavnou beletrii (byla oblíbená lidmi)
- „Historie o bratru Janu Palečkovi“
- hrdinou moudrý blázen šašek, směšným způsobem upozorňuje
krále na nespravedlivé jednání ve společnosti
- „Frantova práva“
- zesměšňující pravidla pijáckého cechu


Viktorin Kornel ze Všehrd – spis: „O právech, sudech a dskách země české“
Václav Hájek z Libočan – kronika: „Kronika Česká“

19.12.2008 23:12:41Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se