Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

9. Klasicismus, osvícenství, preromantismus


Klasicismus
= umělecký směr, který vznikl ve Francii.
Rozvíjí se v 2. polovině 17. století a trvá až do 18. století
- „classicus“ – vynikající, vzorový, dokonalý
- snaží se napodobovat antiku, protože antika byla vzorem dokonalosti
- v méně vyspělých státech (např. východní Evropa) se objevil místo klasicismu osvícenský absolutismus
- architektura: obdélníkový půdorys budov, zahrady a parky v geometrickém obrazci (keře a stromy stříhány do obrazců – francouzský park), ornamenty, nevznikají církevní stavby, ale vznikají nádraží, divadla, nemocnice, činžovní domy,…

René Descartes
- francouzský filozof
- jeho známý výrok: „Myslím, tedy jsem“ (Cogito ergo sum)
- jediné o čem nelze pochybovat je člověk jako myslící bytost
- nejdůležitější je rozum, jen rozumem lze dosáhnout poznání

Racionalismus
- filozofický směr založený na rozumu a pravdě
- člověk by své soukromé zájmy měl přizpůsobit zájmům veřejným
- rozum převažuje nad citovou složkou
- vznikají: romány, úvahy, eseje, drama (zásada „tří jednot“=místa, času,
děje)
- platila pevná pravidla
- vznikají literární salóny, v nichž se diskutovalo o umění, literatuře,
hodnotili se literární díla,.. apod.
- literatura: - vysoká (ódy, eposy, tragédie) – určena pro vyšší
společnost
- nízká (bajky, satiry, komedie) – určena pro nižší
společnost

Klasicismus ve Francii
Jean Baptiste Poquelin – Moliére (1622-1673)
- ve svých komediích zesměšňuje lidské vlastnosti
- studoval práva, vlastnil kočovnou společnost, později se stal ředitelem královského divadla v Paříži
- napsal komedie: „Lakomec“
- satirická komedie, vysmívá se lakomství
- hlavním hrdinou je Harpagon, hromadí majetek. Chce vydělat peníze a přitom nehledí na city svých dětí. Jeho dcera Eliška se zamiluje do chlapce, který pracuje v jejich domě. Harpagon, ale chce aby si vzala boháče, starého pána Anselma. Důležité pro něj je že si jí vezme bez věna. Jeho syn Kleant se zamiluje do krásné Mariany, ale s tou se chce oženit lakomec Harpagon. Někdo ukradne truhlu s penězi a Harpagon je nepříčetný. Dojde k hádce, nakonec si Eliška bere Valéra (sluhu) a Kleant Marianu.

„Zdravý nemocný“
„Tartuffe“

Pierre Corneille
- tragédie: „Cid“
- veřejné zájmy převažují nad osobními
- Cid je drsný, udatný rytíř, který zabije otce své milé Chimény
- Chiméra i přesto, že Cida miluje, žádá jeho smrt, dává přednost spravedlnosti a společenským požadavkům.

Jean Racine
- psal psychologické tragédie, čerpá z antiky
- tragédie: „Faidra“
- královna Faidra se zamiluje do svého nevlastního syna Hypolyta  člověk je ovládán svými vášněmi a city a nehledí na své jednání.

Klasicismus v Itálii
- Italská komedie = Commedia dell ’arte
- lidové divadlo s improvizacemi ve výstupech, herci měli k dispozici jen stručný text, na jevišti text vytvářeli a vymýšleli
- vystupovali většinou postavy: Scapino (sluha), Colombina (služka), Pantalone (bohatý pán)

Carlo Goldoni
-hry: „Sluha dvou pánů“
„Poprask na Laguně“ – milostná zápletka, žárlivá scéna, dialogy


Osvícenství
- v 18. století hlavně v Anglii a ve Francii
- rozvoj techniky, průmyslu a přírodních věd
- lidé více věří rozumu, odklánějí se od Boha
- cíl dokonale poznat přírodu a svět
- „osvícený rozum“ stojí proti náboženství, proti předsudkům a pověrám, prosazuje rozvoj vědy a techniky
- ve Francii vyšla „Velká Encyklopedie“ – velký slovník, naučný, shrnuty
poznatky současné vědy, techniky a umění

Francie
Voltaire
- autorem filozofického románu: „Candide neboli optimismus“
- mladík putuje světem, chce nalézt štěstí, ale
poznává, že svět je plný hrůz

Denis Diderot
- osvícenský román, forma dopisu: „Jeptiška“
- příběh dívky, která proti své vůli přistoupí
do kláštera

Charles Montesquieu
- „Duch zákonů“
- „Perské listy“ – forma dopisu
kritizuje politické a společenské poměry

Anglie
- vzniká dobrodružný román

Henry Fielding
- jeho romány a povídky jsou označovány jako „romány silnice a hospody“
- představitel realismu, pocházel z chudé a vážené aristokratické rodiny
- kritizuje tehdejší společnost
- nejznámější román: „Tom Jones (nalezenec)“
-mladík, který byl jako dítě podstrčen do šlechtické rodiny, problematická výchova, nakonec skončí jako tulák

Daniel Defoe
- dobrodružný román: „Robinson Crusoe“
- osudy námořníka Robinsona, který ztroskotá na pustém
ostrově a prožívá tam různé dobrodružství, nakonec se
vrátí zpět domů

Jonathan Shift
-román: „Gulliverovy cesty“
- Gulliver podnikl několik plaveb, dostane se na ostrov liliputánů, obrů,
unesl ho orel, byl zajat piráty, poznal mluvící koně,….atd.

Preromantismus
- vzniká v 2. polovině 18. století
- představuje přechod od klasicismu k romantismu
- klade důraz na city, fantazii, přírodu a lidovou slovesnost
- v básních často vystupuje putník, vězeň, poustevník

Francois René de Chateaubriand
- povídka: „Atala“
- tragický příběh lásky indiána a křesťanské dívky Ataly

Jean Jacques Rousseau
- jeho předpokladem je, že každý člověk když se narodí je dobrý, jeho charakter a povaha se časem zkazí
- „Emil čili o výchově“
- život dítěte od narození, snaží se ukázat jak prostředí a výchova ovlivňuje člověka

Antoine Francois Prévost
- psychologický román: „Manon Lescaut“
- peníze protikladem lásky, milostný příběh krásné Manon
(příběh zpracoval i Vítězslav Nezval)

Hnutí Sturm und Drang
- hnutí v německé literatuře, v 18. století

Johann Wolfgang Goethe
- nejznámější dílo: „Utrpení mladého Werthera“
- výchovný román: „Viléma Meistera léta učednická“
- tragédie: „Faust“ (doktor Faust prodá svou duši ďáblu)
- lyrická báseň: „Růžička“

Friedrich Schiller
- přítel a spolupracovník Goetha
- „Óda na radost“ – zhudebnil ji Ludwig van Beethoven, je součástí jeho 9.symfonie
- dramata: „Úklady a láska“ - tragédie
„Valdštejn“ – historické drama o Albrechtovi z Valdštejna
„Loupežníci“ – inspirováno tehdejší německou společností
12.01.2009 22:48:39Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se