Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

13. Balada v české literatuře


Balada = lyrickoepická nebo lyrická báseň s ponurou a úzkostnou náladou, často s tragickým koncem.
- balada etická = střetnutí s mravním zákonem, porušení mravních principů, za které následuje trest
- balada fantastická = střetnutí člověka s démonickou silou
- balada sociální = nespravedlnost ve společnosti, začala se tvořit ve 20. století (např.: Wolker)

Karel Jaromír Erben (1811 – 1870)
- básník, historik, sběratel lidové slovesnosti, překladatel, novinář
- narodil se v podkrkonošské řemeslnické rodině, studoval na gymnáziu v Hradci
Králové, filozofii a práva v Praze
- jeho jediná básnická sbírka: „Kytice (z pověstí národních)“
- obsahuje 13 básní, převážně baladických
- měla posilovat víru v lepší budoucnost národa
- důležitý je motiv viny  následuje trest, který je někdy
zmírněn pokáním (např. v bás. Poklad), ale někdy je až moc
krutý (bás. Polednice) – křesťanská složka
- téma básní je většinou vztah matky k dítěti, touha po bohatství
- jazyk je podobný lidové písni, typická je lidovost, stručný popis krajiny, dialogy, dramatičnost, metafory, přirovnání

- K. J. Erben dále sbíral pohádky (Zlatovláska, Pták Ohnivák a Lyška Ryška, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda,…) – pohádky jsou psány lidovým jazykem a bez nářečí
- vydal knihu „Prostonárodní české písně a říkadla“


Jan Neruda (1834 – 1891)
- narodil se v Praze na Malé Straně, v domě „U dvou Slunců“
- měl chudé dětství, studoval na gymnáziu, nedokončil studia práv a filozofie a věnoval se novinařině
- byl to samotář, ale výborný společník a tanečník, hodně cestoval
- prožil krátký milostný vztah s Karolinou Světlou
- jeho poezie:
„Hřbitovní kvítí“
- sbírka obsahuje hovorová slova, proto nebyla kritikou přijata
- popisuje lidskou bídu, motivy hřbitova, zklamání ze života

„Knihy veršů“
- osobní verše (Dědova mísa, Vším jsem byl rád,…)
„Písně kosmické“
- vyjadřuje optimismus, víru v pokrok, vesmír, vlastenectví

„Balady a romance“
- např. Romance o Karlu IV.

„Prosté motivy“
- sbírka rozdělena na čtyři části podle ročních období


Rudolf Mayer (1837-1865)
- sociální balada: „V poledne“
- příčinou zla není nadpřirozená bytost, ale společnost např. rozdíly mezi chudými a bohatými, hl. postavou je topič, chudý, umřelo mu dítě i žena, chce se zabít.


Jiří Wolker (1900 – 1924)
- představitel proletářské poezie, vystudoval gymnázium, práva v Praze
- měl literární i hudební a výtvarné nadání
- napsal sbírky: „Host do domu“
- pod vlivem vitalismu  poezie prostých všedních věcí
- chlapecký pohled na svět, náboženské obrazy, motiv srdce
- básně vyjadřují osamocení, stesk po domově, krásu přírody
- např. báseň: Poštovní schránka, Svatý kopeček, …

„Svatý kopeček“
- první polytematická báseň v české literatuře
- píše pod vlivem politických událostí 20. let

„Těžká hodina“
- v básních vyjadřuje těžkou práci dělníků
- např.: Balada o nenarozeném dítěti, Balada o očích topičových,
Nevěrná, Balada o snu,…
- sbírka obsahuje sociální balady (sociální problémy,
nespravedlnost,…)

- na sklonku svého života napsal básně: „Umírající“
„Epitaf“

Vítězslav Nezval (1900 – 1958)
- představitel poetismu a surrealismu
- studoval na gymnáziu, práva v Brně a Praze
- stal se nezávislým spisovatelem a organizátorem „Devětsilu“ = avantgardní sdružení
- jeho sociální balady: „ 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida“
„ Matka naděje“
- obavy o budoucnost národa

„Pět minut za městem“

- napsal i báseň: „Manon Lescaut“
- Dva přátelé odjíždějí na prázdniny, chtějí se stát biskupy. Seznámí se s krásnou Manon, která se má proti své vůli stát jeptiškou. Des Grieux se zamiluje do Manon a v tu chvíli se již nechce stát biskupem. Manon pozná Duvala, který má mnoho peněz a kupuje jí šperky. Manon svádí jiné muže, des Grieux tomu nevěří, protože ji slepě miluje. Manon nakonec umírá.


Baladický román
Ivan Olbracht (1882 – 1952)
- syn Antala Staška, věnoval se novinářské a politické činnosti
- psal povídky se sociální tématikou
- baladický román: „Nikola Šuhaj loupežník“
- román z konce světové války, odehrává se ve vesnici Kolčava
Nikola byl zbojník, bohatým bral a chudým dával. Za světové války utekl z pluku a vrátil se do své rodné vsi, byl pronásledován, ukrývala ho čarodějnice, která mu předpověděla, že ho nikdy nezasáhne kulka. Obyvatelé ho měli rádi, za to jak byl štědrý k chudým. Nikolova dívka Eržika čekala dítě. Nikola za ni tajně chodil. Bylo po něm vyhlášeno pátrání. Nakonec mu někdo zaťal sekeru do hlavy.


Jarmila Glazarová (1901-1977)
- psala psychologické prózy:
„Roky v kruhu“
- autobiografická próza, vzpomínky na manželství

„Vlčí jáma“
- obraz stárnoucí, zlé a egoistické Kláry oproti tomu na druhé straně stojí dojímavý příběh osiřelé Jany a její citový vztah k otčímovi

„Advent“
Františka, krásná a chudá dívka, čeká nemanželské dítě. Provdá se za sedláka Juru, který jí slíbí vychování jejího syna Metuda. Zlá služka, Jurova milenka nemá Františku ráda. Jura je k Metudovi krutý, nenávidí ho. Z Metuda se postupem času stane zloděj, lhář a tulák. Jednoho dne se nevrací dlouho domů, Františka se poprvé postaví svému manželovi a vyčte mu, že jí a jejímu synovi zničil život. Fr. svého syna najde promrzlého v seníku, dojde k požáru a Jura se svou milenkou uhoří.
16.01.2009 15:48:22Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se