Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

14. Obraz venkova a města v české literatuře 19. století


Božena Němcová (1820-1862)
- rozená Barbora Panklová
- její otec Josef Pankl byl kočím, její matka Terezie Novotná služkou
- provdala se v 17. letech za Josefa Němce, nebyl to sňatek z lásky, měla 4 děti
- hodně cestovala, žila na Chodsku a na Slovensku
- ve své tvorbě se vracela do svého dětství, sbírala pohádky (Tři citrony, Mahulena krásná panna, O dvanácti měsíčkách, Černokněžník, O Zlatovlásce, Sůl nad zlato, Dlouhý široký a bystrozraký, Sedmero Krkavců, Čert a Káča, Chytrá horákyně, O Smolíčkovi,…..) a také pověsti a legendy
„Národní báchorky a pověsti“
„Slovenské pohádky a pověsti“
„Obrazy z okolí Domažlického“
- povídky: „Babička“
- příběh se odehrává na Starém Bělidle, přijíždí tam Babička, aby pomohla své dceři Terezce při výchově dětí, babička je moudrý člověk, všem poradí a učí Barunku určitým zvykům

„Divá Bára“
- odvážná dívka překoná strach a pověry, aby pomohla své kamarádce, Bára běhá po louce, bosa, chodí do lesa v noci,….

„Dobrý člověk“
„Pan učitel“
„Karla“
„V zámku a podzámčí“
„Pohorská vesnice“

Karolina Světlá (1830-1899)
- vlastním jménem Johanna Rottová
- její tvorba se dělí na dvě části:
a) Pražská tvorba
- z prostředí měšťanských rodin, pokrytectví a sobectví

„Černý Petříček“

b) Ještědské prózy
- chtěla zobrazit mravní, náboženský i sociální ideál, chtěla ukázat lepší
svět, výborná psychologie postav
„Vesnický román“
- nešťastné manželství čeledína Jírovce s ovdovělou rychtářkou

„Kříž u potoka“

„Kantůrčice“

„Nemodlenec“
- o lásce a pomstě

„Černá divizna“

„Frantina“
Frantina žila dříve uprostřed lesů. Nevěřila lidem, hrála si v lese se zvířátky. Toužila jít mezi lidi, rozhodla se že začne žít mezi lidmi, poznala sedláka Kvapila, který byl rychtářem na vesnici. Chtěla mu pomoci, protože byl hodný a nemocný. Zdobila mu statek, sázela květiny a se vším mu pomáhala. Stala se uznávanou a oblíbenou. Když jí manžel zemřel, začala bojovat za sociální práva v obci. Po dlouhé době potká svého přítele z dětství, je šťastná, ale když se dozví, že je hejtmanem loupežníků, rozhodne se ho potrestat smrtí. Za několik let také umírá opuštěná a nenaplněná.

Teréza Nováková (1853-1912)
- měla těžký život, přišla o všechny své blízké
- byla velice vzdělaná
- psala povídky a romány: „Jiří Šmatlán“
„Na Librově gruntě“
„Děti čistého živého“
- hl. hrdiny jsou příslušníci náboženské sekty

„Drašar“
- hl. hrdina je obrozenecký literát Michl Drašar, Jungmannův pokračovatel, stal se knězem

Jan Neruda (1834-1891)
- narodil se v Praze na Malé Straně v domě „U dvou Slunců“
- měl chudé dětství, studoval na gymnáziu, nedokončil studia práv a filozofie, věnoval se novinařině a psal fejetony
- byl to samotář, ale dobrý společník a tanečník, hodně cestoval

- jeho próza: psal arabesky (=krátké povídky, které mají nekomplikovaný děj,
ironizující pohled)
„Trhani“
- z prostředí dělníků na stavbě železnice

„Povídky malostranské“
- např.: Doktor Kazisvět, Pan Ryšánek a pan Schlegel, Mše
svatováclavská, Přivedla žebráka na mizinu,….

Vítězslav Hálek (1836-1874)
- většinu života prožil na venkově, studoval v Praze gymnázium, filozofii nedokončil, stal se novinářem v Národních listech, psal fejetony a kritiky
- za života byl uctíván jako největší básník, na rozdíl od Nerudy, který nebyl doceněn.
- jeho poezie: „Alfréd“
- lyrickoepická báseň, reaguje na Máchův Máj

„Večerní písně“
„V přírodě“
„Pohádky z naší vesnice“

- jeho próza: „Muzikanská Liduška“
- povídka z venkovského prostředí, sňatky z donucení

„Na statku a v chaloupce“
„Na vejminku“
- líčí vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi chudými a bohatými
- psal „křídové kresby“ = kratší povídky s psychologickým vylíčením postavy
„Poldík rumař“ – z městského prostředí

16.01.2009 15:50:43Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se