Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

18. Reakce světové a české prózy


Svět v období 1. světové války
Světová literatura 1. poloviny 20. století je velmi tematicky i žánrově pestrá.
Do popředí zájmu spisovatelů se dostala existenciální problematika, zmizela tabu (díla o kterých se nemluvilo) a tradiční typ vyprávění, experimentuje se s jazykem i s formou (prolínání významových rovin, podtext)

1. světová válka trvala 1914 - 1918
Roku 1917 – vyšel Manifest českých spisovatelů, který požadoval samostatnost
Roku 1918 – rozpad Rakouska-Uherska, vznik samostatného Československa, prvním prezidentem se stal T.G. Masaryk

- uplatňují se tyto umělecké směry: Naturalismus
Symbolismus
Unanimismus
Existencialismus
Existencialismus = bytí člověka na světě je pojato jako úzkost, strach, osamocení, nejistota, zbývá se smyslem lidského života
Tzv. Avantgarda = hlásila naprostý rozchod se vším co kdy v životě a v umění platilo – chtěli začít znovu a jinak

Romain Rolland (1866-1944)
- znalec hudby a historik, profesor na univerzitě v Sorboně
- autor životopisných románů, např. O Beethovenovi, O Tolstém, O Gandhím, O Michelangelovi,…
- román: „Okouzlená duše“
- odehrává se před i po světové válce, hlavní postavou je emancipovaná
žena, která se stane členkou levicové strany
- válečná novela: „Petr a Lucie“
- odehrává se za 1. světové války v Paříži, Petr spatří Lucii ve vlaku, seznámí se a zamilují se do sebe, sní o společné budoucnosti. Když Německo obsadí Francii, dohodnou se, že svoji lásku zpečetí jednu páteční noc (před velikonocemi) v chrámu. Chrám zasáhne bomba a oni umírají v náručí.
- jejich společná smrt je obžalobou nesmyslnosti války, kontrast lásky a hrůzy války

-jeho další díla: „Jan Kryštof“
- o významném německém hudebníkovi
„Dobrý člověk ještě žije“
Ztracená generace
= mladí muži, kteří prošli válkou, ta v nich vzbudila pocity desiluze, zklamání, ztrátu hodnot lidských i společenských

Erich Maria Remarque (1898-1970) - Německo
- vlastním jménem Erich Paul Remark
- r.1916 šel dobrovolně do války, po válce vystřídal řadu zaměstnání; reklamní agent,
obchodní cestující, obrovský fanda automobilových závodů
- hodně cestoval
- v době nástupu fašismu byly jeho knihy páleny, byl zbaven občanství, odjel do
Ameriky
- napsal romány: „Na západní frontě klid“
- tento román ho proslavil
- hlavní hrdina Pavel Bäumer, mladý student, odchází
dobrovolně ze školy bojovat na frontu, je fanatizovaný válkou,
umírá, když válka končí

„Cesta zpátky“
„Nebe nezná vyvolených“
„Čas žít, čas umírat“
„Tři kamarádi“
- Robert a Patricie se scházeli v baru, zamilují se do sebe, odjedou na dovolenou, Pat má tuberkulózu a za několik dní umírá, tři kamarádi vlastní auto cadillac, obchodují s ním, závodí. Od té doby co se Robert stýká s Pat, změní pohled na svět.
„Vítězný oblouk“
„Jiskra života“
- odehrává se v koncentračním táboře
„Černý obelisk“
- román o vojácích z 1. sv. v. a jejich začlenění do poválečného života

Ernest Hemingway (1899-1961) - Anglie
- vyrůstal v rodině vzdělanců, stal se novinářem
- za války jezdil se sanitkou u Červeného kříže
- po válce pokračoval v žurnalistice
- čtyřikrát se oženil, pracoval jako válečný dopisovatel, hodně pil, trpěl depresemi-
- zbytek života prožil na Kubě a na Key Westu
- jeho způsob psaní je označován jako „metoda ledovce“ = využívá podtextu, 1/3 je známá a 2/3 jsou skryty v různých symbolických významech
- jeho nejslavnějším dílem je: „Stařec a moře“
- dostal Nobelovu cenu za tuto novelu
- hlavním hrdinou je rybář Santiago, pluje po moři, bojuje se žraloky a nebezpečím moře. Je velmi odvážný a silný člověk. Najednou se mu podaří chytit na návnadu velkou rybu-merlina. Promlouvá k rybě, nakonec rybu přemůže, vrací se domů s přivázanou rybou k lodi. Než dojede domů mu z ryby zbyde jen kostra.
- romány: „Fiesta“
„Sbohem, armádo!“
- tragická láska amerického důstojníka a ošetřovatelky
„Komu zvoní hrana“
- život profesora angličtiny, který má vyhodit do povětří most, při této
akci zemře několik lidí

Henri Barbusse – Francie
- prozaik a žurnalista, šel dobrovolně do války
- román: „Oheň“
- sugestivně vylíčil bitvy, bombardování, utrpení zraněných
„Deník bojového družstva“
- netradiční román, pohled „zdola“, forma deníkových dokumentárních
záznamů, pásmo scén, příběhů, úvah bez ústředního hrdiny

Francis Scott Fitzgerald (1896-1940)
- mluvčí americké mládeže jazzového věku
- román: „Velký Gatsby“
„Krásní a prokletí“
„Něžná je noc“


Legionářská literatura
Tvořili ji vojáci československých legií, kteří bojovali v Rusku proti zastáncům Říjnové revoluce, bojovali za svobodu
Chtěli literaturou vychovávat k vlastenectví, díla zaznamenávají život na čsl. legiích
- představitelé: Rudolf Medek, František Langer, Josef Kopta, Jaroslav Kratochvíl,
Jaroslav Hašek

Jaroslav Hašek (1883-1923)
- narodil se v Praze, vedl bohémský život, chtěl spáchat sebevraždu
- choval odpor k měšťáctví, pohrdal konvencemi, politickými stranami, církví
- za války byl vojákem rakouské armády, přišel do legií
- psal satiry proti rakouské monarchii
- napsal více jak 1200 humorných povídek a fejetonů do různých novin a časopisů
- povídky: „Můj obchod se psy a jiné humoresky“
„Trampoty pana Tenkráta“


- nejznámější dílo, čtyřdílný nedokončený román:
„Osudy dobrého vojáka Švejka za 1. světové války“
- podává ironický obraz 1. světové války, geniální satira na rakouský
militarismus
- hlavní hrdina Josef Švejk prodává psy a falšuje jejich rodokmeny,
dostane se do války a vojenské nemocnice kde mu podávají klistýr,
protože si neustále stěžuje, že má revma. Při bohoslužbě se zalíbí
polnímu kurátovi, který se ho ujme. Prohraje ho ale v kartách a tak se
Švejk dostává do rukou nadporučíka Lukáše.
- je to člověk vychytralý, vyvázne ze všech těžkých situací do kterých se
dostane vlastním přičiněním. Příkazy plní do detailů a tím se stává
komikem. Říká se mu „moudrý blázen“
- jazyk: hovorová čeština, vulgarismy (charakterizují postavy),
germanismy (př.: Feldkurát, Obrlajtnant,..), citace vojenských zpráv a
vyhlášek,…
04.02.2009 16:55:35 | Autor: petaKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se