Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

19.Česká poezie 1. pol. 20. stol.


Charakteristika období
Významnou úlohu v tomto období sehrálo avantgardní sdružení „Devětsil“
- z počátku se kolem něho sdružovali básníci proletářského proudu, později především poetisté
- byl výrazem nového programu mladé generace
- založen v říjnu 1920 o 4 roky později 1924 se ustanovila brněnská skupina a začala vydávat časopis „Pásmo“
- 1927-1931 vycházel měsíčník „Revue Devětsil“ neboli „ReD“
- u počátku Devětsilu stál Karel Teige, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebel a dočasně Jiří Wolker
- významná byla i účast výtvarníků, architektů a divadelníků (E.F Burian, W+V, J. Ježek)


Proletářská poezie
V 1. pol. 20. století nastupuje v české poezii nový proud:
„proletářské umění“
- přibližuje básníky k dělnické třídě, typický je boj proti sociálnímu útlaku a vykořisťování
- vyjadřuje odpor k válce
- představitelé: Stanislav Kostka Neumann, Josef Hora, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebel, a další

Jiří Wolker (1900-1924)
- narodil se v Prostějově, vystudoval gymnázium, pak odešel studovat práva do Prahy
- měl kromě literárního i hudební a výtvarné nadání
- roku 1923 u něj propukla tuberkulóza, umírá r.1924
- sbírka: „Host do domu“
- pod vlivem vitalismu  poezie prostých všedních věcí
- chlapecký pohled na svět, náboženské obrazy, motiv srdce
- básně vyjadřují osamocení, stesk po domově, krásu přírody
- např. báseň: Poštovní schránka, Svatý kopeček, …

„Těžká hodina“
- v básních vyjadřuje těžkou práci dělníků
- např.: Balada o nenarozeném dítěti, Balada o očích topičových,
Nevěrná, Balada o snu,…
- sbírka obsahuje sociální balady (sociální problémy,
nespravedlnost,…)

- na sklonku svého života napsal básně: „Umírající“
„Epitaf“

Jaroslav Seifert (1901-1986)
- básník, prozaik, novinář, překladatel
- prošel vývojem všemi proudy meziválečné poezie
- narodil se v Praze na Žižkově, studoval gymnázium ale nedokončil, protože měl hodně neomluvených hodin
- r.1967 byl jmenován národním umělcem, předsedou svazu spisovatelů
- patřil k prvním signatářům Charty 77, byl nucen se odmlčet a jeho díla vycházela v samizdatu (=na jeho náklady, vydával je sám)
- r.1984 mu byla udělena Nobelova cena
- podílel se na vzniku a činnosti skupiny Devětsil, vedl literární časopis Kytice

- proletářské sbírky: „Město v slzách“
„Samá láska“
- představa světa bez bídy


Poetismus
- rozvíjel se téměř souběžně s proletářským uměním
- ohlásil se Nezvalovou básní „Podivuhodný kouzelník“
- „Je uměním života, umění žíti a užívati“ Karel Teige
- umělecké dílo má ze života udělat velkolepý zábavný podnik
- inspirací bylo: cirkusy, kino, varieté, lidová zábava
- experimentuje se slovy, odmítá tendenční umění, odstraněna interpunkce

Vítězslav Nezval (1900-1958)
- představitel poetismu a surrealismu, narodil se v Moravských Biskupkách, studoval gymnázium, práva v Brně a Praze
- jeho poetistická díla: „Podivuhodný kouzelník“
- čaroděj učí člověka chápat krásu světa
„Pantomima“
- programová manifestace poetismu, slovní hříčky,
kaligramy
„Básně noci“
„Edison“

Konstantin Biebel (1898-1951)
- narodil se u Loun v rodině zubního lékaře, studoval reálku v Lounech a Praze
- po návratu z války studoval lékařskou fakultu, kterou nedokončil
- hodně cestoval (Sumatra, Cejlon, Jáva, Alžír, Tunis,…), spáchal sebevraždu
- do literatury vstupuje stejně jako Wolker s poezií prostých všedních věcí a chlapeckým pohledem na svět
- poetistické sbírky: „S lodí, jež dováží čaj a kávu“
„Zlatými řetězy“
- píše o zkušenostech z cest, exotice ale i sociálních problémech, které tam viděl, poezie hravá, humorná
- experimentuje se slovy, zvukomalba
„Nový Ikaros“
- vrcholem poetismu, polytematická báseň
- obrazy z dětství, zážitky z cest, válečné hrůzy, mýtický mořeplavec Ikaros se vznáší v prostoru a času

Jaroslav Seifert (1901-1986)
- básník, prozaik, novinář, překladatel
- prošel vývojem všemi proudy meziválečné poezie
- narodil se v Praze na Žižkově, studoval gymnázium ale nedokončil, protože měl hodně neomluvených hodin
- r.1967 byl jmenován národním umělcem, předsedou svazu spisovatelů
- patřil k prvním signatářům Charty 77, byl nucen se odmlčet a jeho díla vycházela v samizdatu (=na jeho náklady, vydával je sám)
- r.1984 mu byla udělena Nobelova cena
- podílel se na vzniku a činnosti skupiny Devětsil, vedl literární časopis Kytice

- jeho poetistické sbírky: „Na vlnách T.S.F.“
„Slavík zpívá špatně“
„Poštovní holub“

Surrealismus
= vznikl ve Francii a rozšířil se do dalších zemí
- volný tok obrazů a myšlenek bez rozumové kontroly, důraz kladen na pudy, skryté myšlenky a přání, inspirace snem a fantazií, důležitou roli hraje i podvědomí (vliv mysli)
- vzorem byl Sigmund Freud, zakladatelem tohoto směru je André Breton
- surrealismus v malířství: Salvador Dalí

Vítězslav Nezval (1900-1958)
- představitel poetismu a surrealismu, narodil se v Moravských Biskupkách, studoval gymnázium, práva v Brně a Praze
- byl organizátorem Devětsilu
- surrealistické sbírky: „Žena v množném čísle“
„Praha s prsty deště“
- prolíná se zde minulost a přítomnost Prahy
„Absolutní hrobař“

Existenciální poezie
= z fran. existence – bytí
- vychází z výkladu člověka jako bytosti osamocené, opuštěné, odcizené, prožívající beznaděj, zoufalství
- předchůdcem tohoto směru byl Franz Kafka

Bohuslav Reynek (1892-1971)
- básník spirituální linie, grafik a překladatel
- ve svých dílech byl ovlivněn venkovskou tématikou, křesťanskou spiritualitou a objevují se u něj motivy úzkosti a osamění
- jeho tvorba: „Rybí šupiny“
„Had na sněhu“
„Rty a zuby“
„Podzimní motýli“ – meditativní a snová
„Sníh na zápraží“
„Mráz v okně“
„Odlet vlaštovek“
- lidská pýcha, tupost, období normalizace, motiv smrti

Jiří Orten (1919-1941)
- vlastním jménem Jiří Ohrenstein, narodil se v Kutné Hoře v rodině židovského obchodníka, byl vyloučen z rasových důvodů z herecké konzervatoře, byl přejet německým autem a zemřel
- psal melodickou a meditativní poezii, vyjadřoval něhu, křehkost, zranitelnost
- psal poezii citovou, osobní a prostou, projevuje pocit osamocení, motiv návratu k ztracenému světu dětství
- sbírky: „Čítanka jaro“
„Cesta k mrazu“
„Jeremiášův pláč“
„Ohnice“
- pocit strachu, úzkosti, nenaplněná láska
- po jeho smrti vyšlo: „Deník Jiřího Ortena“


Vladimír Holan (1905-1980)
- čtenářsky nejnáročnější básník 20.století, tvůrce abstraktní, meditativní poezie, narodil se v Praze, dětství prožil v Bělé pod Bezdězem (Máchův kraj)
- studoval gymnázium v Praze, pracoval jako redaktor, básník
- jeho existenciální tvorba: „Triumf smrti“
„Vanutí“
„Oblouk“
„Kameni přicházíš“
„Havraním brkem“
- ohrožení národa
- sbírka: „Cesta mraku“ – hledá smysl života
- soubor: „Dokument“ – reaguje na konec války a osvobození
04.02.2009 16:56:52 | Autor: petaKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se