Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

24. Česká próza od 70. let


Charakteristika doby
V souvislosti s normalizačním procesem zaznamenala próza obsahové i žánrové zjednodušení.
Nemohly vycházet žánry, které dříve mohli.
Českému čtenáři byla dostupná pouze oficiální próza.
Autoři si většinou vybírali nekonfliktní témata.
Vznikala próza historická, psychologická, sci-fi, venkovská
Objevují se i nová témata, např. drogy.

Oficiální próza
Vladimír Páral (*1932)
- chemik, spisovatel z povolání
- jeho díla líčí prázdné životní stereotypy a pochybné konzumní ideály
- znaky jeho tvorby: fabulace, černý humor, ironie, parodie, podobenství, sexuální otevřenost, výčty, lidé jsou v roli zranitelných loutek, erotika, sex se nakonec stává rutinou, děj bývá lokalizován do prostřední ústeckých chemických provozů
- napsal: „Veletrh splněných přání“ – román, všednost, každodennost
„Soukromá vichřice“ – nemožnost změnit dosavadní existenci
„Katapult“ – tragikomický obraz ústeckého úředníka chemičky a jeho mileneckých vztahů, jimiž si zpestřuje stereotypní a nudné služební cesty
„Profesionální žena“ – parodie o nezdolných ženách
„Mladý muž a bílá velryba“ – novela o pokus o překonání skepticismu
„Milenci a vrazi“ – satira na stereotyp sexu a touhu vlastnit, hlavní hrdinou je Ing. Borek Trojan, děj se odehrává v domě, kde bydlí ještě další lidé. V nejvyšším patře bydlí majitel a v nejnižším starý muž. Hl. hrdina využívá ke svým záměrům ženy, a také manželku majitele domu a chemičky. Trojan je přirovnáván k Juliánovi Sorelovi (Červený a černý)
„Muka obraznosti“ – autobiografické prvky, ironické dílo

- psal sci-fi (vědeckofantastické romány): „Pokušení A-ZZ“
„Válka s mnohozvířetem“
„Romeo a Julie 2300“
„Země žen“
„Playgirls“ – zfilmováno,
otevřená sexualita, erotická tématika

Bohumil Hrabal (1914-1997)
- v jeho tvorbě se spojuje proud samizdatový, oficiální i exilový
- jeho nevlastním otcem byl správce pivovaru v Nymburku František Hrabal
- stal se právníkem, byl ale také skladníkem, baličem papíru, kulisákem, výpravčím, telegrafistou
- oženil se, jeho manželka byla Eliška Plevová, s její smrtí se nemohl vyrovnat
- měl rád umění, psaní na stroji, pivo, přátelil se s Egonem Bondym, Vladimírem Boudníkem
- pravděpodobně spáchal sebevraždu skokem z okna z nemocnice
- povídky v knize: „Perlička na dně“ (12 povídek)
„Pábitelé“
- pábení = hrabalovský výraz, typický pábitel je strýc Pepin, člověk z okraje společnosti, prostý navenek, uvnitř mravně čistý, milující život
- způsob vypravování blízký lidovému, text je jedna dlouhá věta
- vypráví o lidech z Nymburka, Prahy, chatové oblasti Kerska, přátelích, rodině,…
- autorem experimentální prózy:
„Taneční hodiny pro starší a pokročilé“
„Ostře sledované vlaky“
- nesmělý hlavní hrdina Miloš Hrma, má sexuální
problémy, pracuje na železniční stanici, zúčastní se
diverzní akce, odstřelování vlaků, při které přijde o život
„Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet“
- kritizuje 50. léta
„Postřižiny“
- vzpomínková kniha, vyprávění očima jeho matky Maryšky, o obyvatelích města Nymburka, jeho maminka pije pivo, jí maso, má ráda zabijačku, a její chloubou jsou její krásné dlouhé vlasy, které by jí každý mohl závidět. Když přijde doba zkracování, Maryška uřízne nohy u stolu, sukně, a také své vlasy.
„Slavnosti sněženek“
„Krasosmutnění“
„Obsluhoval jsem anglického krále“
„Něžný barbar“ – vzpomínky na V. Boudníka
„Příliš hlučná samota“ – balič starého papíru
- Hrabalovy rysy:
automatický záznam myšlenek, koláž, užívá kontrastů, erotika, černý humor, ironie, osobitý jazyk, slang, vulgarismy, expresivní slova, postavy z okraje společnosti, intelektuální postoje spojeny s hospodským vyprávěním

Ota Pavel (1930-1973)
- vlastním jménem Otta Popper
- autor autobiografických sportovních a přírodních próz
- pracoval jako novinář a sportovní redaktor, trpěl vážnou dušení chorobou
- prvotiny se sportovní tématikou: „Dukla mezi mrakodrapy“
„Plná bedna šampaňského“

- za vrchol jeho tvorby považujeme 2 knihy povídek, které psal pod vlivem depresí:
„Smrt krásných srnců“
- zachycuje svět svého dětství a dospívání ale i židovské transporty
- hlavní postava je jeho tatínek, který nejprve prodává ledničky, poté koupí rybník a chystá se mít hodně ryb. Otta Popper pochází ze židovské rodiny, jeho rodiče a bratři jdou do transportu, tatínek uloví srnce, aby se všichni najedli, než odjedou. Po válce se chce stát milionářem, nakonec zemře
„Jak jsem potkal ryby“
- více autobiografická, tragikomické příběhy, některé povídky nemohly vyjít z politických důvodů, po roce 1989 vyšli pod názvem „Zlatí úhoři“

Ladislav Fuks (1923-1994)
- autor psychologických románů, povídek
- jeho literárním debutem byl román:
„Pan Theodor Mundstock“
- román o pražském židovi, který ví, že nastoupí do transportu, psychicky se připravuje detailně na koncentrační tábor (přispůsobí své jídlo, spánek,…)

- autorem povídek: „Mí černovlasí bratři“
- vztahy 5 gymnazistů, 3 z nich jsou židovského původu
- román: „Variace na temnou strunu“
„Spalovač mrtvol“
- hlavní postavou je zaměstnanec pražského krematoria Karl Kopfrkingl, má nevšední záliby, manželku a děti nazývá přezdívkami, stává se příznivcem Hitlera, začíná udávat lidi, zavraždí svého syna a oběsí svou manželku v koupelně, protože je židovka
- nakonec se zblázní, myslí si, že je spasitel, že lidem neubližuje, ale vraždou jim pomáhá,

- povídky: „Smrt morčete“ – mají náboženské a mýtické poselství

Radek John (*1954)
- publicista, prozaik, scénárista pro Barrandov (Sněženky a machři, Proč?, Bony a klid, Tankový prapor)
- studoval FAMU, byl redaktorem „Mladého světa“ (časopis pro mladou generaci
- na svém studijním pobytu v USA napsal: „Jak jsem potkal Ameriku“
- ve svých dílech se zbýval problémy jako drogy, prostituce, násilí, např.:
„Džínový svět“
„Memento“
- hlavní hrdinou je narkoman Michal, droga mu nahrazuje všechny mezilidské vztahy i jídlo. Žije s přítelkyní Evou, která je taky narkomanka, spolu vykrádají lékárnu a později i vaří pervitin. Několikrát se dostává do vězení, nakonec dožívá v psychiatrické léčebně s těžkým poškozením mozku.
Samizdatová a exilová próza
Nejvýznamnější proud, vznikala intelektuální próza, generační psychologický román.
Příběhy vyprávějí o lidech z okraje společnosti, objevuje se i vesnický román, experimentální próza a další.

Milan Kundera (1929-2001)
- prozaik, dramatik a básník, studoval i vyučoval na filmové fakultě
- žil v Paříži, kde učil, byl zbaven českého občanství, získal občanství francouzské
- byl členem komunistické strany
- je považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských romanopisců. Získal spoustu literárních ocenění
- jeho dramata: „Majitelé klíčů“ – vrací se do 2. světové války
- popularitu získal povídkami: „Směšné lásky“
- vyšli ve 3 sešitech, líčí různé podoby lásek
- Truchlivý bůh, Falešný autostop, Symposium, Zvěstovatel, Zlaté jablko věčné touhy,…
- román: „Žert“
- má několik dějových rovin, osudy lidí jsou propletené
- nevinný vtip z mládí, může ovlivnit život, hlavní postavou je
Ludvík Jan, setká se s manželkou Zemánka z vysoké školy.
Svede mu manželku, aby se mu pomstil.
- román: „Život je jinde“
„Valčík na rozloučenou“
„Kniha smíchu a zapomnění“ – filozofické úvahy
„Nesnesitelná lehkost bytí“ – vznikla za emigraci
„Nesmrtelnost“ – vyšel v Torontu, protíná se zde pásmo reality a
fikce, příběh dvou sester, Agnes a Laury, které
jsou povahově odlišné
- romány, které vycházeli ve Francii: „Totožnost“ r.1997
„Nevědomost“ r. 2003

Josef Škvorecký (*1924)
- prozaik, nakladatel, pracoval jako reaktor a překladatel
- zůstal na stipendijním pobytu v USA, nevrátil se do Čech
- založil se svou manželkou Zdenou Salivarovou nakladatelství 68-Publishers = exilové nakladatelství, které vydávalo českou a slovenskou exilovou literaturu
- román: „Zbabělci“
- zachycuje poslední dny války očima mladých lidí
„Sedmiramenný svícen“ – povídkový soubor, židovské téma
„Legenda Emöke“ – příběh lásky pražského redaktora a maďarské dívky
„Konec nylonového věku“
„Lvíče“ – kriminální román
- v Torontu vychází r.1971: „Tankový prapor“
- líčí vojenskou službu v 50. letech, zesměšňuje
hloupost úředníků
- román: „Mirákl“
- zachycuje zázrak, pohyblivá socha svatého, proticírkevní teror
„Prima sezóna“
- povídky z období války, volné pokračování Zbabělců
- detektivní příběhy: „Hříchy pro pátera Knoxe“
- cyklus: „Smutek poručíka Borůvky“
„Návrat poručíka Borůvky“
- 90. léta: „Nevěsta z Texasu“
„Povídky z rajského údolí“ – z kanadského prostředí

Pavel Kohout (*1928)
- básník, dramatik, prozaik, funkcionář
- pracoval ve Vídni v divadle, už se do Čech nevrátil
- do literatury vstoupil budovatelskými a optimistickými sbírkami
- kniha, která byla zakázána: „Z deníku kontrarevolucionáře“
- vyšla v exilu, konfrontuje osvobození a okupaci, deníkové a novinové záznamy
- román: „Kde je zakopán pes“
- o životě disidentů, vzniku Charty 77, detailní záznamy
s konflikty s StB
- román: „Katyně“
- Lízinka, která studuje školu pro katy, krásná dívka, ale velmi
uzavřená, zamiluje se do učitele, čeká s ním dítě, stala se 1.
katyní světa
- román: „Nápady svaté Kláry“
- humoristický román s politickým podtextem o mladičké
věštkyni z doby socialismu
- román: „Sněžím“ – polistopadové poměry v Čechách, psáno očima ženy

Ivan Klíma (*1931)
- působil jako redaktor Květů, Literárních novin
- odmítl okupaci, přednášel na univerzitě v USA
- povídky o osamění: „Milenci na jednu noc“
„Milenci na jeden den“
- román: „Hodina ticha“
„Zámek“ – divadelní hra F. Kafky
„Má veselá jitra“
„Moje první lásky“
„Moje zlatá řemesla“ – nostalgické povídky o mládí, prvních
zkušenostech, humor, ironie
„Láska a smetí“ – autobiografické prvky
„Stojí, stojí Šibenička“
„Čekání na tmu, čekání na světlo“
Ludvík Vaculík (*1926)
- prozaik a publicista, kritizoval poválečný vývoj, byl vyloučen z komunistické strany
- proslul textem: „Dva tisíce slov“ – Manifest za lidská práva, vrchol kontrarevoluce
- získal cenu Egona Hostovského
- svými fejetony bývá většinou přirovnáván k Čapkovy
- zorganizoval vznik Edice Petlice (=samizdatové nakladatelství)
- napsal: „Sekyra“ – zkušenost s komunistickým režimem
„Morčata“ – alegorická próza
„Český snář“ – záběry ze života, deníkové záznamy
„Jaro je tady“ – sbírka fejetonů
„Jak se dělá chlapec“ – autobiografický román
„Loučení k panně“

Michal Viewegh (*1962)
- prozaik, střídal zaměstnání, noční strážný, učitel, redaktor nakladatelství Český spisovatel, spisovatel z povolání
- r.1993 dostal cenu Jiřího Ortena
- debutoval novelou: „Názory na vraždu“
- psychika maloměstských figurek při jejich reakcích na vraždu mladé učitelky
- rodinná komedie: „Báječná léta pod psa“
- příběh vlastního dospívání, chlapec Kvido, nadprůměrně
inteligentní, podává v příběhu obraz srpna 1968, pohled
na neveselou dobu veselýma očima
- otec rodiny vstoupí do strany, aby se rodina měla dobře,
Kvido napsal svoji první knihu, se stejným názvem jako
titul tohoto románu, vzal si přítelkyni z dětství Jarušku
- tragická lovestory: „Výchova dívek v Čechách“
- spisovatel a učitel na ZŠ dostane nabídku od podnikatele Denise, aby se pokusil změnit jeho dceru Beátu Královou. Ta se s ním zpočátku nebaví, ale po delší době se s ním skamarádí, změní svůj pokoj i život. Začne pracovat také na ZŠ, učitel a Beáta se stanou milenci, dokud se Beáta neseznámí s američanem Steavem, s Jakubem a stane se členkou hnutí nadace a přikloní se k Bohu. Beáta propadá depresemi, spáchá sebevraždu.

- romány: „Účastníci zájezdu“ – setkání rozdílných lidí na autobusovém
zájezdu do Itálie
„Nápady laskavého čtenáře“
„Román pro ženy“
„Báječná léta s Klausem“
„Případ nevěrné Kláry“
- populární spisovatel si najme soukromého detektiva, aby
sledoval jeho ženu
„Vybíjená“

Michal Ajvaz (*1949)
- básník, prozaik
- ve svých prózách i básních vytváří magický svět, mystické prvky
- napsal povídky: „Návrat starého varana“
- román: „Druhé město“

Alexandra Berková (*1949)
- prozaička a televizní dramatička
- netají se se svými sympatiemi k feminismu
- úspěšná prvotina: „Knížka s červeným obalem“
- próza: „Utrpení oddaného Všiváka“

Daniela Hodrová (*1946)
- prozaička a literární teoretička
- spjata s magickým realismem
- trilogie: „Trýznivé město“ – inspirace Prahou

Tereza Boučková
- dcera Pavla Kohouta
- dlouhou dobu se živila jako uklízečka, protože nemohla studovat
- próza: „Když milujete muže“
„Indiánský běh“ – ironická novela

Petr Šabach (*1951)
- autorem povídky: „Šakalí léta“
- novela „Hovno hoří“


09.11.2009 22:45:17 | Autor: PetraKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se