Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

Egon Hostovský - Cizinec hledá byt


EGON HOSTOVSKÝ

„CIZINEC HLEDÁ BYT“


Z knihy „Cizinci hledají byt“ (Listy z vyhnanství, Sedmkrát v hlavní úloze, Cizinec hledá byt).Vydal Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., jako svou 2283. Publikaci v redakci krásné literatury. Praha 1967.

Doktor Marek, český emigrant, bydlel u pana Normana. Tomu ale přijeli příbuzní, proto Marka požádal o odstěhování. Všichni kolem něj si o něm myslí, že je podivín, zvláštní je, že je lékař, který neléčí. Hledá tedy byt, má se nastěhovat k paní Frankové, která ho však nepřijme do svého domu. Ten večer však zahlédne v novinách svého profesora ze studií z Vídně, zavolá mu a navštíví ho. Zapůsobí na jeho syna Henryho, který je neurastenik a často pije. Profesor Wagner mu poskytne ubytování. Doktor Marek není náročný, ubytování hledá pro dokončení své práce, požaduje pouze klid a hlavně stůl, na kterém by mohl pracovat.
V domě profesora Wagnera způsobí jakýsi převrat, zmíní se profesorovi o svém spolužákovi, který byl fašisticky orientovaný, a proto byl poté popraven. Profesor ho za několik dní z domu propustí a sežene mu ubytování u své přítelkyně paní Carson Woolfové, která žije v domě se svou dcerou Nancy a služebnictvem.
Carson se do dr.Marka zamiluje, případ jí ale zvláštní svým chováním. I malé Nancy dr.Marek není cizí. Dr.Marek se ale v tomto domě necítí jako doma, nedopřává se u klidu, a proto odchází. Na doporučení se odstěhuje do domu Řeka, kde bydlel na pokoji s panem Wernerm. Seznámil se na této ubytovně s panem Aronem. Když se panu Aronovi jednoho dne přitížilo, podal mu dr.Marek prášky. Panu Aronovi bylo ale ještě hůř, Řek Marka obvinil, že ho chtěl zabít, aby získal svůj vlastní pokoj, po kterém toužil. A proto dr. Marka vyhodil z ubytovny. Sejde se s přítelem Novákem v hospodě, Novák mu sežene byt u své známé Noskové, která má svá pravidla a zásady, je to taková proletářka. Paní Nosková ho však všude pomlouvá, nevěří mu, že je lékař, otvírá mu dokonce i poštu. Dr. Marek je nemocný, i za takové situace se však rozhodne od Noskové odejít. Seznámí se s Elizabeth Stonovou, která mu prozradí svůj plán – kupovat si čas. Čas se ale nedá koupit, dr. Marek opět hledá pokoj, hledá mír a klid. Ví, že je nemocen a umírá, chce ale zemřít na klidném místě, kde ho budou mít rádi. Nakonec nalezne přenocování u svého přítele Nováka. Ve stavu blouznění umírá. Nalezl klid a mír, odešel za sovu přítelkyní (smrt), se kterou neustále rozprával.

Úryvek:
„Když je tomu tak, jsem pro vás zcela nepotřebný. Byl jsem odvolán, vždyť víte! Mezi lidmi jsem v nejlepším případě našel klid zbraní, ale to ještě není mír. Já už nedokončím práci, o které se vám zmiňoval profesor Wilson. Přišel jsem na to, že jen ctižádostivost mě nutila, abych ji dokončil sám. Vím o nadaném lékaři, ještě dnes ho zavolám, stačí nám týden klidu, zasvětím ho do všeho, co jsem objevil a co vím, a on za mne tu práci dopíše. A ještě na něco jsem v posledních dnech a hodinách přišel: není míru a není svobody bez odříkání.“
24.05.2010 08:42:32 | Autor: PetraKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se